Generatory wiatrowe

Gram w zielone...

Wracamy do gry…

3 września 2013

Wakacje się skończyły i czeka nas niebawem dużo pracy. Tymczasem informacje bieżące:

Zostaliśmy sygnatariuszem porozumienia „RENERG-klaster na rzecz regionów niezależnych energetycznie”. Liczymy, że wspólne działanie samorządowców,  polityków, parlamentarzystów, przedsiębiorców i delegatów organizacji związanych z tematyką OZE pozwoli przeciwstawić się dominującej pozycji podmiotów udzielających nam dostępu do koncesjonowanej energii elektrycznej. Chcemy być wolni od narzuconych nam odgórnie warunków zakupu prądu. Więcej o RENERG poniżej.

Tworząc strukturę klastra skupiającego w swoich szeregach różne grupy społeczne proponujemy Państwu zawarcie dobrowolnego porozumienia na mocy którego każdy z uczestników (Sygnatariuszy) będzie mógł uzyskać dla siebie wymierne korzyści zarówno w sferze informacyjno-edukacyjnej, promocyjno-rozwojowej jak i biznesowej. Głównym celem powołania klastra to budowa REGIONÓW NIEZALEŻNYCH ENERGETYCZNIE co możemy uzyskać poprzez skoordynowanie planowanych i realizowanych w regionie działań i inicjatyw zmierzających do ograniczenia zużycia energii, emisji gazów cieplarnianych, produkcji energii na własne potrzeby (prosumpcja), co w następstwie pozwoli członkom klastra na tworzenie, doskonalenie, wspólną promocję (udział w targach i wystawach) i sprzedaż nowych technologii, produktów i usług a także korzystanie z różnego rodzaju środków pomocowych na realizację i wdrażanie różnych projektów. Siła klastra jest wypadkową mocnych stron wszystkich uczestników poprzez stały kontakt z podmiotami organizacjami i instytucjami zajmującymi się podobną tematyką a ich dostęp do wiedzy, doświadczenia i praktycznego wykorzystania pozwoli na tworzenie wspólnych ofert i projektów oraz ich współfinansowania.

Kierując się tą zasadą wierzymy że synergia sił podmiotów zainteresowanych rozwojem i promocją OZE oraz racjonalnym gospodarowaniem energią w regionie przyczynią się w znacznym stopniu do ochrony środowiska naturalnego.

Kontakt

Biuro handlowe AirGenerator
ul. Hodowlana 16, 81-606 Gdynia
e-mail: biuro@generatory-wiatrowe.pl
tel.  +48 (53) 558 47 69; +48 (79) 312 03 23
+48 (58) 742 40 50; fax. +48 (58) 742 52 13

Odwiedź nasze pozostałe strony:
www.eco4globe.com,                Google+
www.fotoogniwa-hurt.pl

Aktualności

Elektrownie wiatrowe na bieżąco
w formie blogu

Najczęściej zadawane pytania

Jak przyłączyć mikroinstalację OZE do sieci?
Pokaż odpowiedź

Czy stawiając domowe elektrownie wiatrowe muszę posiadać jakieś pozwolenia budowlane?
Pokaż odpowiedź

Czy do produkowania energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe potrzebne są jakieś koncesje?
Pokaż odpowiedź               Czytaj więcej...