Generatory wiatrowe

Komu się opłacają elektrownie wiatrowe?

Korzyści

Obliczając korzyści płynące z zastosowania elektrowni warto określić opłacalność inwestycji. Można określić takie parametry ekonomiczne przedsięwzięcia inwestycyjnego jak: wartość kapitałowa netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) i okres zwrotu kapitału zainwestowanego (PBT). Parametrami zmiennymi rozpatrywanymi w ocenie warunków opłacalności inwestycji w energetyce odnawialnej są: poziom dotacji do inwestycji, stopa preferencyjnego oprocentowania kredytów inwestycyjnych, stopa amortyzacji, stawka podatku VAT na urządzenia, obniżona stawka lub zwolnienia z podatku dochodowego, oraz pomniejszenie kosztów poniesionych na opłaty za energię do zakładu energetycznego. Uzupełnieniem wykonanej oceny ekonomicznej wykorzystania technologii OZE może być też ocena korzyści ekologicznych i społeczno-ekonomicznych. Jako kryterium oceny przyjętym w rozliczeniu można przyjąć potencjał i koszty redukcji emisji gazów cieplarnianych w wyniku zastąpienia paliw kopalnych OZE w wybranym okresie.

Jak to robią inni

Francja – Elektrownie wiatrowe autonomiczne

Wykorzystanie małych autonomicznych elektrowni wiatrowych pozostaje nieco w cieniu wielkich projektów w energetyce wiatrowej. Mimo to notowane jest ciągłe zainteresowanie niewielkimi wiatrakami, które znajdują
coraz to nowe zastosowania. W Europie Zachodniej stosowane są coraz chętniej do elektryfikacji obszarów wiejskich, oddalonych od sieci energetycznych. We Francji został uruchomiony program zachęcający do korzystania z małych elektrowni wiatrowych na terenach wiejskich. Na ten cel można uzyskać dotację w
wysokości aż 95% kosztów inwestycji. Pieniądze pochodzą z funduszu .FACE, finansowanego przez państwową sieć energetyczną EDF, rząd centralny oraz odbiorców energii.

Dania – Rozliczanie netto

Małe elektrownie wiatrowe najczęściej pracują na sieć wydzieloną, co zwykle łączy się z koniecznością stosowania kosztownych akumulatorów dużej pojemności, w celu zapewnienia ciągłości zasilania lokalnych
odbiorników energii. W przypadku dostępu do sieci energetycznej, najkorzystniejszym rozwiązaniem jest oddawanie chwilowych nadmiarów mocy do sieci i cofanie licznika energii, kiedy energia jest ponowne odebrana w czasie większego zapotrzebowania. Rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym polega na uregulowaniu rachunku za różnicę między energią wyprodukowaną a zużytą. W przypadku większej produkcji niż własne zapotrzebowanie, zakłady energetyczne w Danii stosują taryfę określoną przez odpowiednie regulacje (DEA, 1998).

USA – Na własne potrzeby

W USA w niektórych stanach, przedsiębiorstwa energetyczne oferują cenę kupna energii na poziomie nawet 100% ceny dla odbiorcy końcowego. W innych stanach stawka ta jest znacznie mniejsza, lub wręcz zerowa, co jest sposobem stosowanym przez niektóre zakłady energetyczne do ograniczenia niezależnej produkcji energii przez odbiorców do poziomu nie większego niż własne zapotrzebowanie.
W Kalifornii rozliczanie netto ograniczone jest tylko do systemów fotowoltaicznych (podłączonych do sieci za pomocą falowników), a w innych stanach ograniczona jest moc elektrowni wiatrowych, które można w ten sposób podłączyć. Pomimo tych trudności i ograniczeń, wykorzystanie tego mechanizmu jest jednym z
najważniejszych czynników, które wpływają na szybki wzrost zainteresowania małymi elektrowniami wiatrowymi do zasilania gospodarstw domowych.

Kontakt

Biuro handlowe AirGenerator
ul. Hodowlana 16, 81-606 Gdynia
e-mail: biuro@generatory-wiatrowe.pl
tel.  +48 (53) 558 47 69; +48 (79) 312 03 23
+48 (58) 742 40 50; fax. +48 (58) 742 52 13

Odwiedź nasze pozostałe strony:
www.eco4globe.com,                Google+
www.fotoogniwa-hurt.pl

Aktualności

Elektrownie wiatrowe na bieżąco
w formie blogu

Najczęściej zadawane pytania

Jak przyłączyć mikroinstalację OZE do sieci?
Pokaż odpowiedź

Czy stawiając domowe elektrownie wiatrowe muszę posiadać jakieś pozwolenia budowlane?
Pokaż odpowiedź

Czy do produkowania energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe potrzebne są jakieś koncesje?
Pokaż odpowiedź               Czytaj więcej...

Logo AirGenerator - Generatory wiatrowe
kręci mnie wiatr...

Copyright © 2008-2017 AirGenerator