Generatory wiatrowe

Jak to działa

Jak to jest zrobione

Tutaj zamieszczamy informacje techniczne, które mogą być przydatne przed instalacją i podczas montażu elektrowni.

Mocowanie generatora do podstawy wieży – wymiary kołnierza FD

 

Wymiary flansz

WYMIAR 500W 1kW 2kW 3kW 5kW 10kW 20kW
C1 (mm) 150 150 150 260 260 310 500
C2 (mm) 120 120 120 200 200 200 460
C3 (mm) 89 89 89 155 155 155 310
T1 (mm) Ø12 Ø12 Ø12 Ø16 Ø16 Ø16 Ø20
N1 6 6 6 12 12 12 16

 

Łączenie akumulatorów

Zestaw akumulatorów powinien znajdować się w przestrzennym, wentylowanym, suchym i stałym w temperaturę pomieszczeniu. W zależności od napięcia wyjściowego akumulatora należy dobrać odpowiednią ich liczbę i sposób połączenia – szeregowo lub równolegle. Konfiguracja łączenia akumulatorów jest wynikiem zadanej pojemności zestawu akumulatorów oraz ich napięcia. Końcówki kabli łączących akumulatory powinny być nasmarowane materiałem antykorozyjnym. Aby uniknąć zakłóceń pola elektromagnetycznego odległość pomiędzy zestawem baterii a kontrolerem lub inwerterem powinna być mniejsza niż 1 m.

Przykład: Elektrownia z generatorem 1kW pracuje z napięciem stałym 48V. Zalecana pojemność akumulatorów 4 szt, 200Ah. Ponieważ na rynku trudno otrzymać akumulatory o pojemności 200Ah można złożyć 3 akumulatory 63Ah równolegle otrzymując w ten sposób zestaw trzech akumulatorów o napięciu 12V i pojemności 3×63=199Ah. Zestawiając takie 4 zestawy szeregowo otrzymuje się 4x12V=48V i 199Ah. Łączna moc zmagazynowana wynosi w przybliżeniu 10kWh.
Można przyjąć, że koszt pojedynczego, nowego akumulatora 12V o pojemności 100Ah wynosi około 600zł. Dla podanego przykładu koszt akumulatorów wyniesie około 4800zł.

Uwaga! Dla prawidłowej pracy elektrowni wystarczy minimalna pojemność akumulatorów. Ważne jest zachowanie przewidzianego  napięcia. W tym wypadku 48V, czyli 4 dowolne akumulatory połączone szeregowo. Jedyną niedogodnością będzie mała bezwładność układu w przypadku zaniku siły wiatru.  Zwiększając pojemność akumulatorów uniezależniamy się od czynników zewnętrznych.

Uwaga! Nie ma sensu stosowanie akumulatorów o pojemności przekraczającej kilkukrotnie możliwości generatora ponieważ nie będzie on w stanie ich naładować.

Zasada łączenia akumulatorów szeregowo (w celu uzyskania zadanego napięcia): połącz anodę baterii z katodą kolejnej tworząc w ten sposób ich szereg (na poniższym rysunku kolorem czerwonym oznaczono anodę baterii, niebieskim zaś jej katodę)

Równolegle
Szeregowo

 

Zasada łączenia akumulatorów równolegle (w celu uzyskania sugerowanej pojemności) : połącz anodę baterii z anodą kolejnej, katodę odpowiednio z katodą (na poniższym rysunku kolorem czerwonym oznaczono anodę baterii, niebieskim zaś jej katodę)

Uwaga! Przed przystąpieniem do łączenia zestawu akumulatorów skorzystaj z załączonej do nich dokumentacji lub skorzystaj  ze wsparcia technicznego.

Kontakt

Biuro handlowe AirGenerator
ul. Hodowlana 16, 81-606 Gdynia
e-mail: biuro@generatory-wiatrowe.pl
tel.  +48 (53) 558 47 69; +48 (79) 312 03 23
+48 (58) 742 40 50; fax. +48 (58) 742 52 13

Odwiedź nasze pozostałe strony:
www.eco4globe.com,                Google+
www.fotoogniwa-hurt.pl

Aktualności

Elektrownie wiatrowe na bieżąco
w formie blogu

Najczęściej zadawane pytania

Jak przyłączyć mikroinstalację OZE do sieci?
Pokaż odpowiedź

Czy stawiając domowe elektrownie wiatrowe muszę posiadać jakieś pozwolenia budowlane?
Pokaż odpowiedź

Czy do produkowania energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe potrzebne są jakieś koncesje?
Pokaż odpowiedź               Czytaj więcej...

Logo AirGenerator - Generatory wiatrowe
kręci mnie wiatr...

Copyright © 2008-2017 AirGenerator