Generatory wiatrowe

Czego nie przeskoczysz to obejdź...

Ograniczenia

Do tej pory największą barierą była stosunkowo krótka żywotność i duża zawodność konstrukcji elektrowni wiatrowych zbudowanych w Polsce na przełomie lat 80-tych i 90-tych. Zbudowane w latach 90-tych nienowoczesne już konstrukcje nie działają dłużej niż 10 lat, ale zakłada się, że najnowocześniejsze z nich, zgodnie z przewidywaniami uznanych firm światowych, będą eksploatowane przez co najmniej 20 lat. Nadal toczą się intensywne badania nad zwiększeniem niezawodności elektrowni wiatrowych i zmniejszeniem kosztów eksploatacyjnych.
Brak ogólnokrajowej wysokiej jakości sieci pomiarowej prędkości wiatru uniemożliwia dokładną ocenę potencjału energii wiatru. Istniejące stacje pomiarowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), Urzędu Morskiego i innych instytucji badających zjawiska atmosferyczne, często nie spełniają ostrych wymagań dla pomiarów prędkości wiatru do celów energetycznych.
Brak zagwarantowania możliwości zawierania długoterminowych kontraktów z zakładami energetycznymi i jasności co do przyszłych stawek za sprzedawaną energię powodują trudności z osiągnięciem akceptowanego ryzyka inwestycyjnego dla rozwijania energetyki wiatrowej. Niejasna interpretacja Rozporządzenia Ministra Gospodarki o obowiązku zakupu energii ze źródeł odnawialnych zwiększa ryzyko dla instytucji finansujących i potencjalnych inwestorów oraz przysparza problemów producentom energii z siłowni wiatrowych. Taki stan nie sprzyja możliwościom przyciągnięcia większego kapitału do energetyki wiatrowej Istotną przeszkodą jest też powszechny brak wyspecjalizowanych instytucji i firm zajmujących się profesjonalnym przygotowaniem projektów wiatrowych oraz brak dostępu do informacji nt. technologii, procedur administracyjno-prawnych i zasad prowadzenia inwestycji.

Rozwiązanie

Właściwie chcąc korzystać z dobrodziejstw energii wiatrowej można zastosować rozwiązania nie wymagające żadnych pozwoleń czy pism urzędowych. Szczególnie w przypadku mało konfliktowych sąsiadów. Fundamenty można ukryć głębiej w ziemi a wystające kotwy z przymocowanymi elastycznymi odciągami, i maszt przymocowany na ruchomym sworzniu, potraktować jako konstrukcję nie związaną na stałe z podłożem. W każdym innym wypadku, jeżeli nie mamy tyle szczęścia lub chcemy postawić elektrownię „z prawdziwego zdarzenia”, należy zadbać o niezbędną dokumentację.
Elektrownie wiatrowe w zależności od położenia osi mogą być pionowe lub poziome. Elektrownie o osi poziomej są znacznie częściej stosowane zeGenerator osi pionowej względu na większą wydajność i niższy koszt. Dlatego ich dotyczy większa część opisanych tu informacji. Zasada działania jest taka sama. W pewnych sytuacjach zastosowanie elektrowni o osi pionowej może mieć swoje uzasadnienie. To np. szczególnie przypadki małych generatorów zamontowanych bezpośrednio na słupie oświetleniowym. Dzięki temuGenerator na dachu, że elektrownia pionowa nie posiada ogona a siły wiatru działające na łopatki turbiny są rozpraszane we wszystkich kierunkach, nie ma potrzeby stosowania odciągów do słupa masztu latarni. Również zamontowanie takiej elektrowni na płaskim dachu budynku np. bloku z wielkiej płyty może być ze względów bezpieczeństwa lepszym rozwiązaniem niż próba mocowania znacznie wyżej klasycznego wiatraka. Przyjmuje się również, że elektrownie o osi pionowej (o takich samych parametrach) są nieco cichsze od elektrowni poziomych.

Odbiór elektryczny
– czasem w naszym gospodarstwie może pojawić się ktoś, kto będzie chciał sprawdzić, czy prąd z elektrowni wiatrowej „kopie” tak samo jak ten z sieci. Żeby zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami i kosztami ewentualnego odszkodowania warto zrobić odbiór techniczny instalacji, wykonany przez uprawnionego elektryka. Szczególnie jeżeli nie posiada się wystarczającej wiedzy w zakresie niebezpieczeństw jakie mogą zaistnieć w przypadku niewłaściwego podłączenia, zaizolowania przewodów czy też właściwego uziemienia (zerowania) podłączanych urządzeń.

Odpowiedzialność cywilna
– może się tak zdarzyć, że na skutek czynników od nas niezależnych (zakładamy, że wszystkie elementy konstrukcji zostały zmontowane zgodnie z planem), może nastąpić katastrofa budowlana lub ktoś zostanie porażony prądem. Warto ubezpieczyć się od takiej odpowiedzialności w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Jako bezpośredni importer posiadamy wykupione ubezpieczanie od takich przypadków.

Kontakt

Biuro handlowe AirGenerator
ul. Hodowlana 16, 81-606 Gdynia
e-mail: biuro@generatory-wiatrowe.pl
tel.  +48 (53) 558 47 69; +48 (79) 312 03 23
+48 (58) 742 40 50; fax. +48 (58) 742 52 13

Odwiedź nasze pozostałe strony:
www.eco4globe.com,                Google+
www.fotoogniwa-hurt.pl

Aktualności

Elektrownie wiatrowe na bieżąco
w formie blogu

Najczęściej zadawane pytania

Jak przyłączyć mikroinstalację OZE do sieci?
Pokaż odpowiedź

Czy stawiając domowe elektrownie wiatrowe muszę posiadać jakieś pozwolenia budowlane?
Pokaż odpowiedź

Czy do produkowania energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe potrzebne są jakieś koncesje?
Pokaż odpowiedź               Czytaj więcej...

Logo AirGenerator - Generatory wiatrowe
kręci mnie wiatr...

Copyright © 2008-2017 AirGenerator