Generatory wiatrowe

Ważne informacje

Zastrzeżenia i uwagi

     Informacje prezentowane na naszych stronach zostały opracowane przez zespół inżynierów przy wykorzystaniu ich najlepszej wiedzy i mimo podjętych działań, aby informacje te były dokładne i kompletne, nie przyjmujemy odpowiedzialności za pominięcia i błędy.
Nie przejmujemy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania, uszkodzenia oraz nieprawidłowego użytkowania naszych produktów.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.

Przed przystąpieniem do montażu i uruchomienia należy dokładnie sprawdzić zgodność tego z prawem, a w razie potrzeby uzyskać odpowiednie pozwolenia od lokalnych urzędów administracji publicznej.
      Montaż, demontaż oraz konserwacja muszą być przeprowadzane tylko i wyłącznie przy bezwietrznej pogodzie.
      Montaż wszystkich elementów zestawu przydomowej elektrowni wiatrowej oraz fotoogniw i innych naszych produktów, włączając w to elementy mechaniczne jak i elektryczne, powinien być przeprowadzony przez wyspecjalizowany, odpowiednio przygotowany do tego personel z należytą uwagą i rozwagą.
      Podczas montażu, demontażu oraz konserwacji należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
      Zamieszczone w instrukcji obrazki oraz szkice mogą różnić się od stanu rzeczywistego.
Nieszczęśliwe wypadki oraz szkody będące skutkiem działania siły wyższej, w tym w szczególności uszkodzenia mechaniczne są wykluczone ze świadczeń gwarancyjnych.

      Nie wolno samodzielnie rozmontowywać jak też dokonywać jakichkolwiek modyfikacji elementów wchodzących w skład zestawu elektrowni wiatrowej, słonecznej i innych urządzeń – działania takie skutkują utratą gwarancji. Turbina wiatrowa nie może pracować samodzielnie bez obciążenia (np. bez podłączenia inwertera lub kontrolera wraz z bateriami).
      Podczas pracy z urządzeniami elektronicznymi, szczególnie dotyczy to baterii, zdejmij biżuterię metalową, gdyż potencjalne zwarcie może doprowadzić np. do utraty palców.
Turbina wiatrowa jak i towarzyszący jej opcjonalnie inwerter ulegną uszkodzeniu, jeżeli zostaną uruchomione bez podłączenia w jeden obwód z bateriami, zgodnie z zamieszczonym w instrukcji schematem.    Uszkodzenia takie wyłączone są ze świadczeń gwarancyjnych.

      Nigdy nie podłączaj żadnych obcych urządzeń elektrycznych bezpośrednio do turbiny wiatrowej lub fotoogniw z ominięciem inwertera lub kontrolera oraz zestawu baterii. Zestaw baterii jest krytycznym elementem zestawu przydomowej elektrowni wiatrowej – należy zwrócić szczególną uwagę na ich prawidłowe podłączenie, jak też stan baterii. Nie używaj baterii żelowych. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem baterii lub ich błędnym podłączeniem nie podlegają świadczeniom gwarancyjnym.

Kontakt

Biuro handlowe AirGenerator
ul. Hodowlana 16, 81-606 Gdynia
e-mail: biuro@generatory-wiatrowe.pl
tel.  +48 (53) 558 47 69; +48 (79) 312 03 23
+48 (58) 742 40 50; fax. +48 (58) 742 52 13

Odwiedź nasze pozostałe strony:
www.eco4globe.com,                Google+
www.fotoogniwa-hurt.pl

Aktualności

Elektrownie wiatrowe na bieżąco
w formie blogu

Najczęściej zadawane pytania

Jak przyłączyć mikroinstalację OZE do sieci?
Pokaż odpowiedź

Czy stawiając domowe elektrownie wiatrowe muszę posiadać jakieś pozwolenia budowlane?
Pokaż odpowiedź

Czy do produkowania energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe potrzebne są jakieś koncesje?
Pokaż odpowiedź               Czytaj więcej...

Logo AirGenerator - Generatory wiatrowe
kręci mnie wiatr...

Copyright © 2008-2017 AirGenerator