Generatory wiatrowe

Wszystko pod napięciem

Zasilanie wszystkich odbiorników

     Jeżeli elektrownia jest wyposażona w przetwornicę podającą na wyjściu napięcie  230V, to można zasilać tyle urządzeń na ile wystarczy energii elektrycznej wytworzonej przez generator i zmagazynowanej w akumulatorach elektrycznych.

     Przyjmuje się, że elektrownia wiatrowa wytworzy na bieżąco koło 20-25% energii w stosunku do mocy znamionowej. Przeliczając to na kWh można przyjąć, że energia wytworzona przez elektrownię w ciągu doby średnio wystarczy na zasilenie urządzeń o równoważnym ciągłym poborze mocy przez 5-6h/dobę. Trzeba w tym miejscu jednak również zauważyć, że dysponując przetwornicą np. o mocy 1kW nie możemy zasilać odbiorników o większym poborze mocy. W praktyce nie możemy podłączyć np. żelazka, czy pralki do takiej przetwornicy. Dopuszcza się natomiast takie rozwiązanie, że sama elektrownia jest o małej mocy a przetwornica jest o większej mocy. W takim wypadku stosując np. przetwornice 3kW do elektrowni wiatrowej 1kW możemy już podłączyć większość odbiorników, urządzeń domowych, chociaż nie równocześnie. Jeżeli apetyt na energię jest jeszcze większy zawsze można zastosować dwie lub większą ilość przetwornic do jednej elektrowni. W takim jednak wypadku trzeba się liczyć z bardzo szybkim wyczerpaniem energii zgromadzonej w akumulatorach ponieważ elektrownia wiatrowa może nie nadążyć z wytwarzaniem energii. To samo z resztą tyczy się elektrowni na bazie baterii słonecznych i rozwiązań hybrydowych.

     W przypadku większych elektrowni wiatrowych czasem stosuje się przetwornice do zasilania odbiorników trzyfazowych. W takim wypadku warto mieć w zapasie również przetwornicę jednofazową do zasilania odbiorników jednofazowych. Innym ciekawym rozwiązaniem jest również wydzielenie osobnych podsieci.  Na zasilanie każdej z nich przeznaczyć można dedykowaną przetwornicę. Szczególnie większe, zaawansowane elektrownie wiatrowe warto wyposażyć w kilka mniejszych przetwornic. Każda z nich będzie mogła zasilać „swoje” odbiorniki. Wówczas można stosować zasilanie z podziałem na priorytetowe i warunkowe. Jedna z przetwornic zasila te odbiorniki, które muszą mieć ciągłe podtrzymanie napięcia a druga zasila tylko te, których praca nie jest aż tak istotna i mogą być okresowo wyłączone. Zawsze w przypadku braku zasilania nastąpi przełączenie na inne źródło prądu (np. sieć energetyczną lub agregat spalinowy) jeżeli tylko takie jest dostępne.

     Do przetwornic można przyłączać te same odbiorniki , które są zasilane z klasycznej sieci energetyczne pod warunkiem, że moc pobierana przez odbiorniki jest mniejsza/równa mocy znamionowej zasilającej przetwornicy.

Kontakt

Biuro handlowe AirGenerator
ul. Hodowlana 16, 81-606 Gdynia
e-mail: biuro@generatory-wiatrowe.pl
tel.  +48 (53) 558 47 69; +48 (79) 312 03 23
+48 (58) 742 40 50; fax. +48 (58) 742 52 13

Odwiedź nasze pozostałe strony:
www.eco4globe.com,                Google+
www.fotoogniwa-hurt.pl

Aktualności

Elektrownie wiatrowe na bieżąco
w formie blogu

Najczęściej zadawane pytania

Jak przyłączyć mikroinstalację OZE do sieci?
Pokaż odpowiedź

Czy stawiając domowe elektrownie wiatrowe muszę posiadać jakieś pozwolenia budowlane?
Pokaż odpowiedź

Czy do produkowania energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe potrzebne są jakieś koncesje?
Pokaż odpowiedź               Czytaj więcej...