Generatory wiatrowe

Praca elektrowni wiatrowej bez akumulatorów

Kiedy nie potrzeba akumulatorów?

     Akumulator jest urządzeniem  magazynującym wytworzoną energię elektryczną. Z jednej strony akumulator służy jako bufor, który można wykorzystać w razie braku energii bezpośrednio ze źródła (elektrownia wiatrowej, fotoogniwa itp.), w czasie kiedy nie ma wiatru, słońca itd. Z drugiej strony jest doskonałym stabilizatorem napięcia dla urządzeń przetwarzających energię elektryczną. Zastosowanie akumulatorów jest naturalną koniecznością zmagazynowania wytworzonej energii jeżeli nie jesteśmy w stanie zbilansować bieżącej potrzeby zużycia z możliwościami wytwarzania tejże energii przez źródło prądu. Akumulator nie koniecznie musi być elektryczny. Akumulator to po prostu magazyn. Może gromadzić prąd, ale może też utrzymywać inną formę energii. Często jako taki magazyn wykorzystuje się energię potencjalną wody. Magazynując ją w górnym zbiorniku. Kiedy potrzebna jest energia wodę przepuszcza się przez turbinę do dolnego zbiornika. Tak działa np. elektrownia szczytowo-pompowa. Dawniej farmerzy też tak robili, dlatego na starych szczególnie amerykańskich filmach widać wiatrak z dużym zbiornikiem na wodę. Obecnie raczej nikt nie będzie inwestował w taką infrastrukturę, chociaż sprawność takiego układu była całkiem spora. Wiatrak napędzał pompę, kiedy wiał wiatr. Kiedy wiatru nie było można było puścić wodę z górnego zbiornika i napędzać turbinę wodną. Dodatkowym atutem było magazynowanie wody deszczowej do celów nawadniania upraw. Obecnie najprostszym i najbardziej efektywnym sposobem zmagazynowania energii elektrycznej jest zamiana na energie cieplną. Do celów ogrzewania wody wystarczy kontroler pracy generatora i grzałka stałoprądowa. Akumulatory elektryczne w takim wypadku nie powinny być stosowane ponieważ wciąż mogą być wciąż rozładowywane przez grzałkę oporową. Akumulatorem w tym wypadku jest woda, która utrzymuje energię cieplną. Trudno ją wprawdzie przetworzyć z powrotem na energię elektryczną, ale przecież ciepła woda jest jak najbardziej pożądana sama w sobie jako woda bieżąca do mycia i ogrzewania budynku.

Kontakt

Biuro handlowe AirGenerator
ul. Hodowlana 16, 81-606 Gdynia
e-mail: biuro@generatory-wiatrowe.pl
tel.  +48 (53) 558 47 69; +48 (79) 312 03 23
+48 (58) 742 40 50; fax. +48 (58) 742 52 13

Odwiedź nasze pozostałe strony:
www.eco4globe.com,                Google+
www.fotoogniwa-hurt.pl

Aktualności

Elektrownie wiatrowe na bieżąco
w formie blogu

Najczęściej zadawane pytania

Jak przyłączyć mikroinstalację OZE do sieci?
Pokaż odpowiedź

Czy stawiając domowe elektrownie wiatrowe muszę posiadać jakieś pozwolenia budowlane?
Pokaż odpowiedź

Czy do produkowania energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe potrzebne są jakieś koncesje?
Pokaż odpowiedź               Czytaj więcej...