Generatory wiatrowe

Własna elektrownia wiatrowa bez koncesji

Czy trzeba gdzieś to zgłosić?

     Do produkowania energii elektrycznej wykorzystywanej na własne potrzeby, wytworzonej z małych, przydomowych elektrowni wiatrowych nie wymaga się żadnych pozwoleń. Podobnie z energią uzyskaną z baterii słonecznych, kolektorów itp. Oczywistym jest przecież, że za prąd wytworzony przez nasz własny samochód do oświetlenia drogi nie płacimy podatków innych niż związanych z kosztami paliwa. Tak samo jest z resztą też z agregatem prądotwórczym, z którego prąd najczęściej jest wykorzystywany podczas prac budowlanych, kiedy jeszcze nie ma podciągniętej sieci energetycznej lub zakład energetyczny wyłączy prąd. Na własne potrzeby można wytwarzać energię do mocy maksymalnej 20kW. W takim układzie wytworzoną energię można magazynować we własnych akumulatorach elektrycznych lub przetwarzać ją na energie cieplną z przeznaczeniem na grzanie wody bieżącej lub dogrzewania budynku. Prąd wytworzony z elektrowni wiatrowej czy fotoogniw nie jest związany w żaden sposób z zasobami sieci energetycznych. Odbiorniki pracują w tzw. układzie wyspowym. Przełączenie zasilania na sieć energetyczną następuje jedynie wtedy kiedy pobór prądu jest większy niż możliwości wytwórcze naszego prywatnego źródła prądu. Dzieje się tak za sprawą automatyki zamontowanej w naszej przetwornicy (wybrane modele). Dzięki temu mamy galwaniczną separację sieci.
Uwaga! Niektóre przetwornice mają przełącznik elektroniczny bez tej galwanicznej separacji sieci i prawnie nie są dopuszczone do użytku w Polsce.

     Chcąc produkować energię i odsprzedawać ją dla zakładu energetycznego trzeba uzyskać koncesję na produkcję i sprzedaż energii elektrycznej oraz otrzymać warunki przyłączania z tegoż zakładu i ponosić opłatę za wykorzystywanie dóbr naturalnych. Dla małych prywatnych wytwórców nie jest to w tej chwili żadną alternatywą. Koszty są zbyt duże do skali korzyści płynących z użytkowania małego źródła prądu.

Całe szczęście, po wejściu w życie ustawy o mikroinstalcjach OZE można produkować prąd na własne potrzeby do mocy 40kW, a nadwyżki kompensować w sieci energetycznej. Wniosek o przyłączenie mikroinstalacji OZE.

Kontakt

Biuro handlowe AirGenerator
ul. Hodowlana 16, 81-606 Gdynia
e-mail: biuro@generatory-wiatrowe.pl
tel.  +48 (53) 558 47 69; +48 (79) 312 03 23
+48 (58) 742 40 50; fax. +48 (58) 742 52 13

Odwiedź nasze pozostałe strony:
www.eco4globe.com,                Google+
www.fotoogniwa-hurt.pl

Aktualności

Elektrownie wiatrowe na bieżąco
w formie blogu

Najczęściej zadawane pytania

Jak przyłączyć mikroinstalację OZE do sieci?
Pokaż odpowiedź

Czy stawiając domowe elektrownie wiatrowe muszę posiadać jakieś pozwolenia budowlane?
Pokaż odpowiedź

Czy do produkowania energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe potrzebne są jakieś koncesje?
Pokaż odpowiedź               Czytaj więcej...

Logo AirGenerator - Generatory wiatrowe
kręci mnie wiatr...

Copyright © 2008-2017 AirGenerator