Generatory wiatrowe

Zwrot z inwestycji w elektrownie wiatrowe

Czy to się opłaca?

Zalety elektrowni wiatrowych są oczywiste. Pracują autonomicznie bez nadzoru, są ekologiczne i najczęściej nie wymagają specjalnej obsługi. Jeżeli mamy jednak określić rzeczywistą opłacalność inwestycji konieczna jest analiza wielu czynników, zgromadzenie licznych danych a najlepiej przygotowanie całego biznesplanu. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na ekonomię jest nie tyle  sama cena urządzenia, ile ilość energii jaką może wytworzyć elektrownia wiatrowa. W tym celu przede wszystkim trzeba prawidłowo określić zasoby energii wiatru w miejscu przewidywanego montażu turbiny wiatrowej. Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej jest bezpośrednio skorelowana z średnią prędkością wiatru. Niewielka rozbieżność w szacunkach może oznaczać bardzo duże różnice w końcowym efekcie.

Najważniejsze czynniki mające wpływ na zwrot nakładów:

  • średnia prędkość wiatru w miejscu lokalizacji elektrowni wiatrowej,
  • przeznaczenie energii wytworzonej przez turbinę (co ma zasilać lub jakie inne źródło energii ma zastępować),
  • wysokość wsparcia finansowego i/lub koszt kredytu,
  • realna cena energii elektrycznej (zakupu, sprzedaży ) w całym okresie użytkowania elektrowni,
  • odległość odbiorników od przyłącza sieci energetycznej,
  • ilość faktycznie zużywanej energii elektrycznej,
  • warunki umowy z zakładem energetycznym,
  • wielkość inflacji.

Jednym słowem my jednoznacznie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Nawet w najlepszym obszarze wietrzności może się znajdować miejsce w środku lasu, gdzie wiatru po prostu nie będzie i inwestycja się nie zwróci. Z drugiej strony nawet na terenie, na którym nie ma dobrych warunków (najgorsza, 5 strefa wietrzności) mogą być miejsca, gdzie wiatr będzie sprzyjający zamontowaniu przydomowej elektrowni wiatrowej.

Proszę też pamiętać, że przydomowe elektrownie wiatrowe są tak konstruowane, żeby właśnie pracowały na niezbyt dużych wysokościach i mają wykorzystywać gorsze warunki wietrzności niż duże elektrownie wiatrowe. Dlatego też łopatki małych elektrowni wiatrowych są nieproporcjonalnie większe niż dużych elektrowni, które mają lepsze warunki wietrzności na większych wysokościach. Dla zobrazowania tego wystarczy proste porównanie: długość łopat przydomowej elektrowni 1kW wynosi 1,35m, dla profesjonalnej elektrowni wiatrowej o mocy 1MW (1000 razy większej) łopaty nie są wcale 1000 razy dłuższe (musiały by mieć 1,35km!). Mają zaledwie około 56m. Stąd widać, że małe elektrownie wiatrowe powinny sobie dobrze radzić z „gorszym wiatrem”.
Ponieważ najwięcej kontrowersji budzi sposób liczenia energii wiatru od razu odsyłam do przykładu w zakładce Produkcja energii, gdzie wyjaśniamy jak należy prawidłowo to zrobić.
W każdym razie średnio dla dobrych warunków wietrzności, gdzie średnie wiatry wieją z prędkością około 6,5m/s zakładamy, że inwestycja może się zwrócić w okresie poniżej 6 lat. Przy większych średnich prędkościach wiatru ten czas może być jeszcze krótszy.

Kontakt

Biuro handlowe AirGenerator
ul. Hodowlana 16, 81-606 Gdynia
e-mail: biuro@generatory-wiatrowe.pl
tel.  +48 (53) 558 47 69; +48 (79) 312 03 23
+48 (58) 742 40 50; fax. +48 (58) 742 52 13

Odwiedź nasze pozostałe strony:
www.eco4globe.com,                Google+
www.fotoogniwa-hurt.pl

Aktualności

Elektrownie wiatrowe na bieżąco
w formie blogu

Najczęściej zadawane pytania

Jak przyłączyć mikroinstalację OZE do sieci?
Pokaż odpowiedź

Czy stawiając domowe elektrownie wiatrowe muszę posiadać jakieś pozwolenia budowlane?
Pokaż odpowiedź

Czy do produkowania energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe potrzebne są jakieś koncesje?
Pokaż odpowiedź               Czytaj więcej...

Logo AirGenerator - Generatory wiatrowe
kręci mnie wiatr...

Copyright © 2008-2017 AirGenerator