Generatory wiatrowe

Biednemu wiatr w oczy...

Koniec niskich cen PV

7 marca 2013

     Komisja Europejska nałożyła z dniem 6 marca br. obowiązek rejestracji importu paneli fotowoltaicznych z Chin. Jest to wynik toczących się postępowań anty-dumpingowych i anty-subsydyjnych. Obowiązek rejestracji importu, oznacza, iż w przypadku nałożenia w niedalekiej przyszłości ceł wstępnych – co staje się coraz bardziej prawdopodobne – będą one stosowane retroaktywnie do importu, który przeszedł przez cło od dnia 6 marca. To może sugerować, że od za kilka tygodni import zacznie spadać i europejscy producenci paneli będą mogli liczyć na wzrost sprzedaży. Statki już płynące do Europy z towarem objętym cłem nie zawrócą.

– W zeszłym roku, Komisja Europejska wszczęła dwa postępowania przeciwko chińskim ogniwom (cells), płytkom (wafers) oraz modułom/panelom fotowoltaicznym: jedno anty-dumpingowe (AD) i drugie anty-subsydyjne (AS), oba dotyczą tego samego towaru – wyjaśnia Tomasz Włostowski, partner zarządzający w kancelarii Eutradefence.

Postępowanie anty-dumpingowe ruszyło 6 września 2012 r., a anty-subsydyjne ruszyło 8 listopada 2012 r. Ponieważ postępowania AD trwają 15 miesięcy, a AS 13 miesięcy, terminy zakończenia obu postępowań wypadają razem – w pierwszym tygodniu grudnia 2013. W sierpniu 2013 mija ostateczny termin do nałożenia ceł wstępnych.

– Z mojego doświadczenia wynika, że Unia Europejska zwykle nakłada cła tuż przed upływem terminu – wyjaśnia Tomasz Włostowski.

To wskazywałoby na koniec maja/początek czerwca jako na najbardziej prawdopodobną datę nałożenia ceł wstępnych w postępowaniu anty-dumpingowym, a koniec lipca/początek sierpnia jako możliwą datę ceł wstępnych w postępowaniu anty-subsydyjnym.

W postępowaniu anty-dumpingowym, zarzut polega na tym, że panele są „dumpingowane”, czyli w wypadku Chin, są sprzedawane poniżej sztucznie obliczonej „wartości normalnej” (zwykle kosztu produkcji lub cen lub kosztów produkcji na analogicznym rynku trzecim).- Rynek analogiczny wybiera KE w trakcie postępowania. W tym postępowaniu, prawdopodobnie padnie na rynek amerykański – sugeruje Włostowski.

Z kolei w postępowaniu anty-subsydyjnym, zarzut polega na tym, że produkcja paneli jest subsydiowana przez:
1. preferencyjne pożyczki dla przemysłu fotowoltaicznego (t.j. linie kredytowe i nisko oprocentowane pożyczki (tzw. policy loans) przez chińskie państwowe banki, programy wspierania eksportu, w tym kredyty eksportowe, gwarancje eksportowe, ubezpieczenie dla „zielonych technologoii”, itd.;

2. rozmaite granty (np. Fundusz Badań dla Produktów Eksportowych, program ‘Słynne Marki’ czy ‘Chińskie Topowe Marki Światowe, czy Fundusze d.s. Ekspansji Przemysłu w niektórych prowincjach);

3. dostarczanie niektórych surowców przez rząd chiński (centralny lub lokalne) poniżej cen rynkowych (np. zapewnienie dostaw polisilikonu, profili aluminiowych, szkła, energii, nieruchomości, etc);

4. cały szereg zwolnień i ulg podatkowych, m.in. dla firm nakierowanych na eksport, inwestycji wg. kryteriów lokalnych, ulgi w podatku dochodowym dla inwestorów zagranicznych kupujących sprzęt produkcji chińskiej, zaliczki na podatek za R&D w firmach z kapitałem zagranicznym, zwrot podatku za reinwestowanie zysku w przedsiębiorstwa nakierowane na eksport, korzystne opodatkowanie osób prawnych z kapitałem zagranicznym uznanych za działające w przemyśle innowacyjnym, rabaty w VAT-cie za kupno sprzętu wyprodukowanego w Chinach, itd. itp (mimo, że programy te same w sobie nie są ograniczone do przemysłu fotowoltaicznego, zarzut jest taki, że ten sektor dużo z tych programów korzysta);

Polscy producenci nie są zbyt zainteresowani postępowaniem.

– W moim odczuciu, głównym problemem jest brak ustawy OZE, która powoduje, że produkcja fotowoltaiki nadal nie jest tak dochodowa na chwilę obecną jak mogłaby być. Wpisuje się to w ogólny obraz pasywnego przemysłu, który nie biega wokół swoich spraw, myśli tylko o dniu dzisiejszym, nie myśli przyszłościowo i wciąż uważa, że ktoś inny to za nich załatwi – komentuje Tomasz Włostowski.

Postępowania AD i AS w Stanach Zjednoczonych już zakończyły się 7 grudnia 2012 r. nałożeniem ceł.

Komisja Europejska chroni coraz szerszy segment rynku fotowoltaicznego, gdyż 28 lutego uruchomiła kolejne postępowanie w tym sektorze, tj. postępowanie anty-dumpingowe na import szkła solarnego z Chin. Wnioskodawcą jest to samo stowarzyszenie co w przypadku postępowań na panele: EU Prosun.

Autor: wnp.pl (Dariusz Ciepiela) | 06-03-2013 11:05

 

 

Kontakt

Biuro handlowe AirGenerator
ul. Hodowlana 16, 81-606 Gdynia
e-mail: biuro@generatory-wiatrowe.pl
tel.  +48 (53) 558 47 69; +48 (79) 312 03 23
+48 (58) 742 40 50; fax. +48 (58) 742 52 13

Odwiedź nasze pozostałe strony:
www.eco4globe.com,                Google+
www.fotoogniwa-hurt.pl

Aktualności

Elektrownie wiatrowe na bieżąco
w formie blogu

Najczęściej zadawane pytania

Jak przyłączyć mikroinstalację OZE do sieci?
Pokaż odpowiedź

Czy stawiając domowe elektrownie wiatrowe muszę posiadać jakieś pozwolenia budowlane?
Pokaż odpowiedź

Czy do produkowania energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe potrzebne są jakieś koncesje?
Pokaż odpowiedź               Czytaj więcej...