Generatory wiatrowe

Budżet UE na lata 2014-2020

Więcej dotacji na efektywność energetyczną i OZE

11 lutego 2013

W obecnym budżecie Unii Europejskiej na lata 2007-2013 tylko 3,4% środków przyznanych Polsce zostało przeznaczonych na inwestycje energetyczne. W kolejnym budżecie UE środków na energetykę ma być znacznie więcej.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, powołując się na Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, w przyszłym budżecie Unii Europejskiej co najmniej 10% funduszy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), z którego środki zasilają Regionalne Programu Operacyjne, zostanie przeznaczonych na projekty związane z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii.

Polski rząd chce w nowym budżecie utrzymać zasadę, że dla regionów uznawanych za słabo rozwinięte przysługiwać mają dotacje w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych. Do regionów słabo rozwiniętych zaliczane są wszystkie województwa z wyjątkiem woj. mazowieckiego.

Zgodnie z planem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR), w 15 województwach na projekty związane z efektywnością energetyczną i OZE ma być przeznaczonych przynajmniej 10% środków, a w województwie mazowieckim ma to być ponad 20%.

– Główny nacisk na zrealizowanie tej zasady będzie skoncentrowany na 16 polskich województwach; to one będą musiały ten warunek wypełnić. To bardzo ważne przy przygotowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych. (…). To bardzo duże wyzwanie, które oznacza, że będzie więcej środków, a w związku z tym musi być więcej dobrze przygotowanych projektów – Polska Agencja Prasowa cytuje Jarosława Orlińskiego z MRR.

za gramwzielone.pl

Kontakt

Biuro handlowe AirGenerator
ul. Hodowlana 16, 81-606 Gdynia
e-mail: biuro@generatory-wiatrowe.pl
tel.  +48 (53) 558 47 69; +48 (79) 312 03 23
+48 (58) 742 40 50; fax. +48 (58) 742 52 13

Odwiedź nasze pozostałe strony:
www.eco4globe.com,                Google+
www.fotoogniwa-hurt.pl

Aktualności

Elektrownie wiatrowe na bieżąco
w formie blogu

Najczęściej zadawane pytania

Jak przyłączyć mikroinstalację OZE do sieci?
Pokaż odpowiedź

Czy stawiając domowe elektrownie wiatrowe muszę posiadać jakieś pozwolenia budowlane?
Pokaż odpowiedź

Czy do produkowania energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe potrzebne są jakieś koncesje?
Pokaż odpowiedź               Czytaj więcej...

Logo AirGenerator - Generatory wiatrowe
kręci mnie wiatr...

Copyright © 2008-2017 AirGenerator