Generatory wiatrowe

Elektrownie wiatrowe najtańsze w budowie

Polska zawetowała plan bezemisyjnej energetyki

15 czerwca 2012

     W Luksemburgu, w dniu dzisiejszym Polska jako jedyny kraj nie poparła proponowanej przez Komisję Europejską ścieżki dochodzenia do niemal bezemisyjnej energetyki w 2050 r. Pozostałe 26 krajów poparło wnioski rady UE ds. energii (ministrowie) w sprawie Energy Roadmap 2050. Wcześniej Polska już dwukrotnie zawetowała dokument który nie zawierał pośrednich celów redukcji emisji w 2030 i w 2040 r. W piątkowym spotkaniu ministrów ds. energii w Luksemburgu bierze udział wicepremier, minister  gospodarki Waldemar Pawlak.

     Tymczasem firma konsultingowa Ernst&Young określiła koszty budowy elektrowni. Oszacowano, że najtańszymi w budowie instalacjami do produkcji zielonej energii są lądowe elektrownie wiatrowe, których koszt w przeliczeniu na 1 MW zainstalowanej mocy to ok. 6,6 mln zł. W przypadku elektrowni fotowltaicznych i biomasowych, a takżę biogazowni koszt CAPEX wynosi odpowiednio 7,8 mln zł/MW, 10,3 mln zł, 14,4 mln zł. Natomiast budowa małych elektrowni wodnych przeciętnie kosztuje ok. 8,5 mln zł/MW.
Dla porównania, według Ernst&Young koszt budowy elektrowni na węgiel kamienny to 6,6 mln zł/MW, elektrowni gazowej – 3,9 mln zł/MW, a elektrowni atomowej – 14,4 mln zł. Koszty budowy nie uwzględniają cen paliwa do elektrowni.

Kontakt

Biuro handlowe AirGenerator
ul. Hodowlana 16, 81-606 Gdynia
e-mail: biuro@generatory-wiatrowe.pl
tel.  +48 (53) 558 47 69; +48 (79) 312 03 23
+48 (58) 742 40 50; fax. +48 (58) 742 52 13

Odwiedź nasze pozostałe strony:
www.eco4globe.com,                Google+
www.fotoogniwa-hurt.pl

Aktualności

Elektrownie wiatrowe na bieżąco
w formie blogu

Najczęściej zadawane pytania

Jak przyłączyć mikroinstalację OZE do sieci?
Pokaż odpowiedź

Czy stawiając domowe elektrownie wiatrowe muszę posiadać jakieś pozwolenia budowlane?
Pokaż odpowiedź

Czy do produkowania energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe potrzebne są jakieś koncesje?
Pokaż odpowiedź               Czytaj więcej...

Logo AirGenerator - Generatory wiatrowe
kręci mnie wiatr...

Copyright © 2008-2017 AirGenerator