Generatory wiatrowe

Bez pozwolenia oznacza bez podatków...

Panele PV bez pozwoleń budowlanych

1 marca 2013

W odpowiedzi na interpelację poselską (nr 13671/13) Ministerstwo Finansów stwierdziło, że zgodnie z Prawem budowlanym instalacje fotowoltaiczne montowane na farmach fotowoltaicznych nie są budowlami i nie podlegają opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości.

Ministerstwo Finansów potwierdziło tym samym swoją wcześniejszą interpretację w tym zakresie, a także podzieliło opinię Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. W interpretacji Min. Finansów z 2011 roku czytamy: „Montaż wolnostojących kolektorów słonecznych nie wiąże się z powstaniem części budowlanych, które można by uznać za budowle w rozumieniu ww. przepisu.

Wykonanie części budowlanych wiązałoby się z wykonaniem robót budowlanych w szerszym zakresie niż montaż. Przepis art. 29 ust. 2 pkt 16 ww. ustawy Prawo budowlane stanowi, że wykonywanie robót budowlanych polegających na montażu wolnostojących kolektorów słonecznych nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Analiza tego przepisu prowadzi do wniosku, że realizacja wolno stojących kolektorów słonecznych związana jest z wykonaniem robót budowlanych, a nie obiektu budowlanego (budowli)”.

Jak więc wynika z powyższych interpretacji, inwestor budujący farmę fotowoltaiczną nie musi ubiegać się o pozwolenie budowlane. W ten sposób została zbudowana pierwsza naziemna farma fotowoltaiczna w Polsce – fama PV o mocy 1 MW w Wierzchosławicach, którą zrealizowano tylko na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zdobycie pozwolenia budowlanego może jednak okazać się przydatne mając na uwadze „jakość” projektu w przypadku planów jego odsprzedaży, w którym posiadanie pozwolenia budowlanego z pewnością wpłynie pozytywnie na ocenę danej inwestycji przez potencjalnych kupców.

W ocenie wielu deweloperów zdobycie pozwolenia budowlanego na farmę PV jest wręcz koniecznością. – Przygotowanie formalno-prawne inwestycji jest dosyć długotrwałe, projekt nie może jednak posiadać wad prawnych w kontekście nowych ustaw Prawo energetyczne i ustawy o OZE, a brak pozwolenia budowlanego może skutkować zablokowaniem możliwości finansowania inwestycji po wprowadzeniu w życie nowych regulacji – komentował w wywiadzie dla Gramwzielone.pl kwestię pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej Krzysztof Mark, prezes spółki Solar Park Kostomłoty, która kilka miesięcy temu uzyskała pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej w pobliżu Legnicy.

Ponadto, ostatnie interpretacje Min. Finansów i GUNB powinny stracić ważność po wejściu w życie nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii. W jej ostatnim projekcie czytamy bowiem, że pozwolenia na budowę nie będą wymagać instalacje fotowoltaiczne o mocy do 40 kW, czyli ujęte w grupie tzw. mikroinstalacji. Przyjęcie takiego założenia i wpisanie go do Prawa budowlanego będzie oznaczać, że na budowę większych instalacji fotowoltaicznych konieczne będzie uzyskanie pozwolenia budowlanego.

za gramwzielone.pl

Kontakt

Biuro handlowe AirGenerator
ul. Hodowlana 16, 81-606 Gdynia
e-mail: biuro@generatory-wiatrowe.pl
tel.  +48 (53) 558 47 69; +48 (79) 312 03 23
+48 (58) 742 40 50; fax. +48 (58) 742 52 13

Odwiedź nasze pozostałe strony:
www.eco4globe.com,                Google+
www.fotoogniwa-hurt.pl

Aktualności

Elektrownie wiatrowe na bieżąco
w formie blogu

Najczęściej zadawane pytania

Jak przyłączyć mikroinstalację OZE do sieci?
Pokaż odpowiedź

Czy stawiając domowe elektrownie wiatrowe muszę posiadać jakieś pozwolenia budowlane?
Pokaż odpowiedź

Czy do produkowania energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe potrzebne są jakieś koncesje?
Pokaż odpowiedź               Czytaj więcej...

Logo AirGenerator - Generatory wiatrowe
kręci mnie wiatr...

Copyright © 2008-2017 AirGenerator