Generatory wiatrowe

Turbiny wiatrowe – fakty i mity

Czy turbiny wiatrowe są szkodliwe dla zdrowia?

20 lutego 2012

Problem zbadali ostatnio Amerykanie z Massachusetts Department of Environmental Protection. Jakie wyciągnęli wnioski z przeprowadzonych badań? Wyniki badań nad syndromem turbin wiatrowych opublikowano w raporcie „Wind Turibne Health Impact Study”. Dalej przetłumaczone:

Syndrom turbiny wiatrowej to potencjalne dolegliwości, które mogą odczuwać osoby przebywające dłuższy czas w pobliżu wiatraków. Często takie tezy jako argument wysuwane są przez mieszkańców terenów, na których mają być zamontowane elektrownie wiatrowe.
Eksperci ze Stanów Zjednoczonych kierowali się dotychczasowymi badaniami i raportami naukowymi, które opisywały wpływ elektrowni wiatrowych na zdrowie. Na podstawie analiz z badań Massachusetts Department of Environmental Protection, wpływ czynników takich jak hałas pracujących wiatraków, infradźwięki oraz tzw. migotanie łopat turbiny wiatrowej nie mają negatywnego wpływu na zdrowie ludzi.
– Nie ma żadnych dowodów na to, że elektrownie wiatrowe mają jakikolwiek wpływ na zdrowie, które możnaby określić mianem syndromu turbiny wiatrowej. Aluzje, że infradźwieki wpływają na układ przedsionkowy (westybularny) człowieka, nie mają potwierdzenia naukowego – czytamy w konkluzji raportu.
Jak czytamy dalej w raporcie, elektrownie wiatrowe nie mają także wpływu na m.in. zaburzenia słuchu, ciśnienie tętnicze, bóle głowy czy migrenę, a największym zagrożeniem dla ludzi przebywających w pobliżu elektrowni wiatrowej, mającym bezpośredni z nią związek może być odpadający od niej, topniejący lód.

Kontakt

Biuro handlowe AirGenerator
ul. Hodowlana 16, 81-606 Gdynia
e-mail: biuro@generatory-wiatrowe.pl
tel.  +48 (53) 558 47 69; +48 (79) 312 03 23
+48 (58) 742 40 50; fax. +48 (58) 742 52 13

Odwiedź nasze pozostałe strony:
www.eco4globe.com,                Google+
www.fotoogniwa-hurt.pl

Aktualności

Elektrownie wiatrowe na bieżąco
w formie blogu

Najczęściej zadawane pytania

Jak przyłączyć mikroinstalację OZE do sieci?
Pokaż odpowiedź

Czy stawiając domowe elektrownie wiatrowe muszę posiadać jakieś pozwolenia budowlane?
Pokaż odpowiedź

Czy do produkowania energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe potrzebne są jakieś koncesje?
Pokaż odpowiedź               Czytaj więcej...

Logo AirGenerator - Generatory wiatrowe
kręci mnie wiatr...

Copyright © 2008-2017 AirGenerator